OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Záujemca udeľuje firme Dream people, s.r.o. odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Dream people, s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.
  2. Dream people, s.r.o spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho emailu a za účelom zasielania informačných a reklamných správ týkajúcich sa Dream people, r.o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním informačných a reklamných správ. Dream people, s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií. Dream people, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Dream people, s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Dream people, s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  3. Dream people, s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto), emailová adresa, telefónne číslo.
  4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Dream people, s.r.o. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú emailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: dusan@dusandaniel.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko.
  5. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: dusan@dusandaniel.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Dream people, s.r.o.  a údaje budú následne vymazané.
  6. Dream people, s.r.o.  využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky a vylepšenie Stránky. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Dream people, s.r.o. na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Záujemca stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.